Kavitasyon kimlere uygulanamaz?

Kavitasyon zararlı mı?

Kavitasyon İzmir

Kavitasyon Kimlere Uygulanamaz?TEDAVİDEN FAYDALANAMAYACAK KİŞİLER
• HAMİLELER
• EMZİRME DÖNEMİNDEKİ ANNELER
• MORBİT OBEZİTE (ÖLÜMCÜL)
• KARACİĞER VE BÖBREK İLE İLGİLİ BOZUKLUKLARI BULUNANLAR
• KONNEKTİVAL PATOLOJİLER VE ENDOLCRİN PATOLOJİLERİ
• ALERJİK DİATEZLER
• HYPER KALORİLİ DİYET YAPANLAR
• ÖNEMLİ FARMOKOLOJİK TERAPİLER

Kalp pili ve damarlarında stent bulunanlar, Hepatit hastalığı ve karaciger problemi yaşayanlar, kavitasyon uygulamasına giremezler.

Ayrıca yüksek tansiyon ve koroner kalp hastalığı, diyabet, kan koagülasyon disfonksiyon rahatsızlıkları bulunanlar ve amaçlanan uygulama bölgesinde yara, dermatit veya metal protez bulunanlar, akut veya kronik hastalıklar veya ciddi patolojik değişiklikler yaşamış kişilerde kullanılmaz.